Fortsatt smittspridning

Eftersom smittspridningen i Stockholm fortfarande är hög kommer höstens planerade skördefest och övriga aktivteter att ställas in tills vidare.

Vi i styrelsen hoppas att vi snart kan ses och genomföra träffas som tidigare.

/Styrelsen