Monthly Archives: augusti 2014

Jordbyte och kompost

I slutet av odlingssäsongen, innan vintern, kommer det att ske ett byte av jord i de lådor som fylldes i första etappen. Detta på  grund av att jorden visat sig vara en annan än utlovat, den är bl.a. relativt lerig och dränerar inte bra. Detta innebär att eventuella fleråriga växter måste tas om hand medan bytet sker. Mer information kommer inför detta.

Glädjande nog kommer vi också att få kompost! Därtill kommer det att finnas kärl för andra sopor på området. Exakt datum för detta är ännu inte bestämt, fram tills dess får man ta med sig avfall från området, alterativt ta till vara på en del av växtavfallet till täckodling.