Monthly Archives: mars 2015

Medlemmar i Sjöstadsodlarna välkomnas till årsmöte

Tisdag 31 mars 2015, kl 18.00, Maltgatan 4, vån 7, Hammarby Sjöstad

Kvällen inleds med mingel och fika och därefter tar årsmötet vid. Efter årsmötet har du tid för frågor och diskussion.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda via sjostadsodlarna@gmail.com senast den 16 mars 2015.

Fika kommer finnas till självkostnadspris, så ta med 20 kr i kontanter. För att vi ska kunna beräkna fikamängden vill vi att du föranmäler dig till sjostadsodlarna@gmail.com senast 25/3. Skriv gärna ”Anmälan fika på årsmöte” i ämnesraden.

18.00-18.30 Fika och mingel

Kom och träffa styrelsen och andra medlemmar i Sjöstadsodlarna. Bra tillfälle till idéutbyte kring odling och föreningsverksamhet. Fika serveras till självkostnadspris (ta med 20kr i kontanter).

18.30- ca 20 Årsmöte

ca 20 -20.30 Frågestund och diskussion

Frågor eller funderingar? Hör av dig till sjostadsodlarna@gmail.com. Gå gärna med i vår grupp på Facebook: Sjöstadsodlarna

Väl mött önskar Sjöstadsodlarnas styrelse

odlingsytan-resized
Säsongen närmar sig, snart grönskar lådorna igen…