Monthly Archives: mars 2016

Föreläsningsserie: Kan man få flera skördar på ett år?

Du är välkommen till föreläsning/diskussion, 3 träffar, där du lär dig hur du bäst kan utnyttja odlingslådans yta och vad som krävs för att få fler och större skördar.

Föreläsningen leds av Hilkka Suomalainen, van odlare och tidigare ordförande i Sjöstadsodlarna.

Kostnad 50 kronor för alla tre tillfällena. Vi håller till på Kajutan, Styrbordsgatan 25

PLANERA DIN ODLING, 14 april 18.30-20.00

Handlar bl.a. om

 • Jorden
 • Hur utnyttjas ytan bäst?
 • Skydda mot skadedjur
 • Sådd efter årstid, vår

RENSA, GALLRA, VATTNA, GÖDSLA, 2 juni 18.30-20.00

Handlar bl.a. om

 • Skötsel av plantor
 • Växthjälp
 • Sjukdomar
 • Gallra/skörda
 • Sådd efter årstid, sommar

SKÖRDA OCH BÄDDA, 8 september 18.30-20.00

Handlar bl.a. om

 • Ta hand om skörden 
 • Ta frön
 • Förbered för vintern
 • Sådd efter årstid, höst & nästa säsong 

Anmälan vill vi gärna ha före 1 april till sjostadsodlarna@gmail.com

och vi hoppas att vi blir minst 10 deltagare.

Betalning (50 kr) sker till föreningens postgirokonto 711499-4

Anmälan är bindande (ingen återbetalning av avgiften vid avbokning).