Monthly Archives: maj 2020

Information om Sjöstadsodlarnas medlemsträffar 2020

Hej!
Vi i styrelsen har nu haft vårt första möte och hälsade Anna Borgin välkommen som ny representant. Mötet hölls utomhus vid lådorna. Det såg snyggt och välskött ut över lag vilket känns jättekul! Sara har fortfarande inte fått något datum från Stockholms stad angående reparation av trasiga lådor. Vi bestämde därför att vi ska ägna vår första medlemsträff åt att snygga upp och laga trasiga lådor. Alla ansvarar för egen låda och har man inte möjlighet att laga den själv kanske någon granne kan hjälpa till eller så får det vänta till dess att vi får hjälp av Stockholm stad. Vi planerade för ytterligare två medlemsträffar i år och en av tre är obligatorisk då det är bra om alla bidrar till föreningens skötsel. Nedan kommer datum och tema för de olika träffarna. Vi kommer ha ”öppet hus” – varianter och tänker på att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer angående Co vid-19. Tillhör man högriskgrupp för Co vid-19 gäller självfallet inte obligatorisk medverkan på någon träff. Representanter från styrlesen kommer hela tiden att finnas på plats och vi kommer att ta med diverse verktyg för utlåning. Engångshandskar kommer att finnas på plats men det går så klart att ta med egna trädgårdshandskar.

16 maj, skötsel av lådor 10:00 -16:00

15 juni, vi rensar ogräs, byter fröer och sticklingar 17:30-19:30

4 oktober, skördefest och omhändertagande av kompostjord 10:00-16:00

Vänliga hälsningar Styrelsen